Products & Service   Contact   Blog

VMware vSphere

Virtualization เข้ามามีบทบาทในองค์กรต่างๆ มาราวๆ 5-6 ปีแล้ว วันนี้หลายคนเริ่มสนใจ virtualization แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อว่า virtualization จะดีกว่าการใช้เครื่อง server จริงๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา virtualization ดีกว่าเครื่อง server จริงในหลายๆ กรณี เช่นการ migrate, การปิดระบบบางส่วนเพื่อ maintainance, การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการขยายระบบ แต่การใช้ virtualization อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีในกรณีของ server ที่ต้องใช้ทรัพยากรสูงตลอดเวลา

ใน VMware Vsphere นอกจากจะทำ virtualization แล้ว ยังมีระบบสำรองข้อมูล ทั้งภายใน datacenter และ DR site, การทำคลัสเตอริ่ง, การย้ายจากเครื่อง server จริงเข้ามาเป็น virtual machine (VM), การย้ายข้อมูลจาก storage นึงไปยังอีกที, การทำ virtual switch และการคุมคุมทั้งหมดจากส่วนกลาง

ตัวอย่างการใช้งาน VMware vSphere เช่นในระบบหนึ่งมี server จริง 3 เครื่องที่นำมาติดตั้ง ESXi โดยภายในมี VM ที่ใช้งานต่างๆ ดังนี้ Active Directory, Web Server, Database Server, File Server, Mail Server, WSUS, Account Software, HA Software, pfSense, vCenter ในสภาวะปกติผู้ดูแลระบบสามารถย้าย VM แต่ละเครื่องกระจายไปยัง ESXi ทุกเครื่องเพื่อแบ่งการทำงาน ในช่วงที่การใช้งานน้อยมากๆ อาจเปิด ESXi แค่ 2 เครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน หรือในช่วงที่บัญชีต้องปิดยอดก็ให้ Account Server ใช้งาน ESXi ไป 1 เครื่องเต็มๆ ส่วนเครื่องอื่นๆ ให้อยู่ใน ESXi อีก 2 เครื่องที่เหลือ โดยการย้าย VM ไปมาระหว่าง ESXi นี้ VM ต่างๆ ยังใช้งานได้ปกติไม่มี Downtime

อีกตัวอย่างสำหรับองค์กรที่เช่าซื้อ server เมื่อครบกำหนดจะต้องซื้อเครื่องใหม่มาแทนเครื่องเก่า และต้องย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ ซึ่งทำให้ระบบใช้งานไม่ได้ไปหลายวัน แต่สำหรับ VMware vSphere แค่เอาเครื่องใหม่เข้ามาในระบบ จากนั้นก็ย้ายทั้งข้อมูลจาก Storage เก่าไปยัง Storage เครื่องใหม่ ย้าย VM จาก ESXi เครื่องเก่ามายังเครื่องใหม่ อาจจะใช้เวลานานขึ้นอยู่กับขนาดข้อมูลที่มี แต่ทั้งหมดนี้ไม่มี Downtime เกิดขึ้นในระบบเลย

Features

 • ESXi
 • vCenter
 • VDP
 • HA
 • vMotion
 • Storage vMotion
 • DRS
 • Storage DRS
 
 
 

Microsoft Solution

Active Directory มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และทรัพยากรอื่นๆ ในเครือข่ายและเปิดให้ software หรือ Hardware ต่างๆ เข้ามาเรียกใช้เพื่อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ว่าอนุญาติหรือไม่อนุญาติเข้าใช้งานในส่วนใดบ้าง

นอกจากนี้การเก็บข้อมูลไว้ตรงส่วนกลาง ทำให้สามารถสั่งงาน กำหนดสิทธิ์ต่างๆ ไปจากส่วนกลางได้ และผู้ดูแลระบบยังเข้าไปจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ได้จากเครื่องไหนก็ได้ในระบบ หรือแบ่งสิทธิ์บางอย่างให้ผู้ดูแลระบบคนอื่นๆ และผู้ใช้งานบางคนช่วยทำแทนก็ได้

ตัวอย่างการใช้งาน Active Directory เช่น การกำหนดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์ และเครื่องพิมพ์ของแผนกบัญชี อนุญาติให้พนักงานฝ่ายบัญชีเท่านั้นที่เข้ามาใช้งานได้ หรือกำนดว่าอนุญาติเฉพาะผู้บริหารให้ใช้งาน accesspoint ได้ หรือกำหนดให้พนักงานฝ่ายขายเท่านั้นที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น

Features

 • Domain Controller (DC)
 • DHCP Server
 • Windows Server Update Services (WSUS)
 • Certificate authority (CA)
 • Network Policy Server (NPS)
 • Internet Information Services (IIS)
 • Group Policy
 
 
 

pfSense

การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จะต้องมีการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน และเก็บข้อมูลบางส่วนเอาไว้เพื่อตรวจสอบในภายหลัง pfSence เป็น opensource ที่อนุญาติให้นำไปใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสามารถในการบริหาร bandwidth ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้ ทั้งกำหนดเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ กำหนดช่วงเวลาที่อนุญาติให้ใช้งานได้ หรือกำหนดบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ไม่อนุญาติให้พนักงานเข้าไปใช้เช่น bit torrent และ pfSence ก็บันทึกการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนส่งไปเก็บไว้ยัง syslog เพื่อเรียกขึ้นมาดูได้เมื่อมีเหตุจำเป็น

สำหรับพนักงานในองค์กร pfSense ไปดึงชื่อผู้ใช้มาจาก Active Directory เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คนนี้มีสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือไม่ สำหรับผู้ใช้จากภายนอก pfSense ก็รองรับการสร้างคูปองแบบกำหนดระยะเวลาเมื่อหมดเวลาก็ไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีก

Features

 • Firewall
 • Captive Portal
 • Proxy Server
 • SysLogs
 
 
 

Hardware

ความแตกต่างที่ชัดเจนขออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่าย กับอุปกรณ์ที่ใช้ตามบ้านทั่วๆ ไปคือ อุปกรณ์เหล่านี้มีผู้ใช้งานเข้ามาใช้พร้อมๆ กันหลายคนและจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี downtime น้อยที่สุด ดังนั้นลักษณธเด่นของอุปกรณ์เหล่านี้คือมีความทนทานสูง มีความเร็วสูง และมีระบบสำรองที่ทำงานควบคู่กัน ในกรณีที่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมีปัญหา อุปกรณ์สำรองจะทำงานทดแทนได้ทันทีโดยไม่เกิด downtime เช่น Power Supply, Harddrive, พัดลม, controller, NIC เป็นต้น

อุปกรณ์ที่จำหน่าย ติดตั้ง และตั้งค่าต่างๆ ให้ตามความต้องการของลูกค้ามีดังนี้ Server, Storage ทั้งแบบ Fiber และ iSCSI, Switch ทั้งแบบ L2 และ L3, Firewall ส่วนยี่ห้อที่จำหน่ายคือ IBM, HP DELL และ Fortigate

เพื่อให้ง่ายต่อการประสานงาน, ควบคุมคุณภาพ และเกิดความเชื่อมโยงของระบบทั้งองค์กร เราจึงให้บริการจัดหา sub contact สำหรับลูกค้า ในการติดตั้ง PC จำนวนมาก, เดินสาย UTP และ Fiber Optic, ติดตั้ง Projector และ กล้องวงจรปิด CCTV

 

รายชื่อลูกค้า

ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VMware vSphere, HP Blade Server, Proliant, MSA, Lefthand

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ
Server, Virtualization, Network, Desktop, Laptop, Active Directory, pfSense

เค แอนด์ เค ซุเปอร์ค้าส่ง
Server, Virtualization, Network, Active Directory, pfSense

Trans Thai-Malaysia (Thailand) Limited
VMware vSphere, HP Blade Server, Active Directory

Siam International Food Co.,Ltd.
VMware vSphere, IBM Server and Storage, Network, pfSense

Subcontract
โรงแรมห้าดาว: VMware vSphere, HP Proliant, MSA
Discount Store: HP Blade Server

 

© 2013 Implementer Limited.
info@implementer.co.th

 
Sale 081-540-0351 Tanate
Technical 081-542-1077 Kreangsak
FAX 074-262612  
 
49/5 P.Nattaphol 3, Hat Yai, Songkhla, 90110